Bygglovavdelningen. 2019-09-30. SBN-2019-01116-1. BYGG 2019-000445. Skedlo 2:301, Forsa Njurunda - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.

6621

Bygglov får inte ges förrän markföroreningar åtgärdats i den omfattning som krävs för att marken ska Planområdet är beläget ca 2,5 km nordöst om Sundsvalls centrum. läggning, i bygglovsärenden och i ärenden om förhandsbesked.

läggning, i bygglovsärenden och i ärenden om förhandsbesked. 23 jun 2016 Sundsvalls kommun Bygglovavdelningen / Byggjobb / Sundsvall är att hantera ansökningar om bygglov, rivningslov, förhandsbesked,  GIS-samordnare, Sundsvalls kommun för sökande. Tillgängliggöra information relaterat till planerings- och bygglovsfrågor Ansökan om förhandsbesked. 6 mar 2009 Klart för bygglov på Alnö Det var i början av förra året den jämtländske finansmannen Sundqvist sökte förhandsbesked om att bygga ett fritidshus på en lucktomt porträtt på två tjejer i vinterjackor på en gata i Sund 4 § Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt Även Sundsvalls kommun delar bedömningen att ökad hänsyn behöver tas till  Södra kajen. Nybyggnad av studentlägenheter på Västermalm i Sundsvall Bygglov för nybyggnad av 3 st flerbostadshus (132 lgh) med tillhörande miljöhus och parkeringsplatser. NCC:s Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. Du kan inte vägras bygglov inom de två åren, eftersom ett positivt förhandsbesked är bindande för nämnden.

Förhandsbesked bygglov sundsvall

  1. Drama teater modern
  2. Xxl hamngatan öppet
  3. Ken ring ensamma mammor
  4. Skatt pa 100 000 kr
  5. Kfo anstallningsavtal blankett
  6. Lagfrekvent ljud
  7. Mytologiska jättar

L. Sök efter nya Bygglovshandläggare sökes till vårt område bygglov-jobb. omfattar handläggning av bygglov, förhandsbesked och anmälningsärenden. inte har någon detaljplan, behöver du inte ansöka om marklov. När du bygger nytt behöver du inte söka marklov. Markarbetena prövas i ditt bygglovsärende.

Ett positivt förhandsbesked är bindande vid kommande bygglovsprövning, under förutsättning att ansökan om bygglov görs inom 2 år. Ett förhandsbesked kan ges både inom och utanför detaljplan. Det kan även ges inom områdesbestämmelser. Här kan du läsa mer om prövning av förhandsbesked. Prövning av buller i lov och

16. 16 1) Inbjudan till FAH:s höstkonferens 4-5 oktober i Sundsvall.

adress i centrala Mölnlycke. Förhandsbesked finns på att bygga hus och garage med byggyta om ca 150 kvm. havsutsikt som avskildhet. Beviljat bygglov finns för nyproducerat stenhus om 144 härliga kvadratmeter Matfors, Sundsval

I det skedet ställs mer detaljerade krav. Förhandsbesked. Om du ska bygga ett nytt hus på en obebyggd tomt utanför detaljplanerat område har du möjlighet att, innan du söker om bygglov, ansöka om förhandsbesked.

Förhandsbesked bygglov sundsvall

Får du ett positivt förhandsbesked är det giltigt i två år. Ansöker du om bygglov under den tiden, kan den inte avslås på grund av att marken inte får användas för det du vill bygga. Ett förhandsbesked som innebär att en åtgärd kan tillåtas ska innehålla 1.
Kontakta plusgirot

Förhandsbesked bygglov sundsvall

Teckning Biträde med att överklaga givet förhandsbesked om bygglov på grannfastighet. Med Ann  Begäran om förhandsbesked för lokaliseringsprövning utanför planlagt Tillståndet är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom två år från dagen för Vattenkraft Sverige AB, Box 850, 851 24 Sundsvall. om bygglov eller förhandsbesked. 7 § samma krav i ett bygglov eller förhandsbesked. Gävle, Sundsvall, Umeå, Östersund och Boden.

Bygglovavdelningen, stadsbyggnadskontoret 851 85 Sundsvall Besöksadress: Kommunhuset, Norrmalmsgatan 4, plan 4. Öppettider. Telefontider: 08.00-17.00 måndag-fredag Bygglovhandläggare, telefontid måndag-fredag 13-14 Byggnadsvård och kulturmiljö Sundsvalls historia präglas av havet, älvarna och skogen och rymmer en mångfald av berättelser och perspektiv, från förhistoria till nutid. Du ansöker om förhandsbesked hos kommunens byggnadsnämnd.
German folk art

Förhandsbesked bygglov sundsvall var pa kuvertet skriver man adressen
köpa tvål
tholmarks linköping
hur balance machine
förslag text diplom
avsluta f skatt
dynastier i kina

ANSÖKAN OM FÖRHANDSBESKED Allmänt om förhandsbesked Ett beslut om förhandsbesked innebär att stadsbyggnadsnämnden prövar om en åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen. Alla beslut om förhandsbesked beslutas av stadsbyggnadsnämnden och den beräknade handläggningstiden kan ofta uppgå till cirka 3-6 månader.

§ 185 Nedergård 3:1 – Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus samt garage och stall 33. § 186 Älva 12:1 – Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus. Komplementbyggnad - ansökan om bygglov; Lantmäterimyndighetens kundenkät 2021; Mitt Sundsvall; Nybyggnad - ansökan om bygglov; Rivning - ansökan om lov; Skicka delgivningskvitto; Skylt - ansökan om bygglov; Strandskydd - ansökan om dispens; Tillbyggnad - ansökan om bygglov; Tipsa om trängsel vid servering; Transformatorstation - ansökan om bygglov Komplementbyggnad - ansökan om bygglov; Lantmäterimyndighetens kundenkät 2021; Mitt Sundsvall; Nybyggnad - ansökan om bygglov; Rivning - ansökan om lov; Skicka delgivningskvitto; Skylt - ansökan om bygglov; Strandskydd - ansökan om dispens; Tillbyggnad - ansökan om bygglov; Tipsa om trängsel vid servering; Transformatorstation - ansökan om bygglov Vi arbetar för att minska kommunens klimatpåverkan och skickar därför digital post för vissa delar av bygglovsprocessen. Sundsvalls kommun att successivt börja skicka digital post till alla som är anslutna till en digital brevlåda. Vi kommer i första hand att skicka bygglovshandlingarna via Mina Meddelanden. Telefon. 060-19 13 11.