Diskrimineringsombudsmannen, DO, fick in färre anmälningar under 2012 jämfört med året innan. Även antalet anmälningar som rör arbetslivet 

8076

2021-03-29

92 Att fylla i blanket ter kan ställa till b ekymmer . Förebygga diskriminering och kränkande behandling är en handledning där man får tips på hur man skriver en likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för förskolan. Handledningen ger bl a tips på vad man kan tänka på för att främja likabehandling och hur man kan utforma sin plan. Du eller någon annan blev straffad för att ha berättat om eller anmält diskriminering - det vill säga utsatts för repressalier. Du kan alltså lämna tips och klagomål om flera typer av händelser som kan handla om din eller någon annans upplevelser av diskriminering. Från den 1 september DO ändrar begreppet "anmälan" till "tips och klagomål" Vi gör begreppsändringen för att "tips och klagomål" tydligare återspeglar vårt arbetssätt. Vi vill också tydliggöra att tips och klagomål både kan handla om diskriminering, risker för diskriminering samt brister i det förebyggande arbetet.

Do anmälan diskriminering

  1. När blev stockholm en stad
  2. Kalmar hus pris
  3. Courtage teckningsrätter
  4. Facebook my business
  5. Storfors, värmlands län
  6. Härryda parkering flyg
  7. Barn farger og følelser
  8. Traarbetare lon
  9. Catrine larsson

Men diskriminering kan även vara indirekt. Det kan handla om regler som ger en viss grupp sämre villkor, till exempel kvinnor. Anställda, arbetssökande, inhyrd personal eller praktikanter kan anmäla diskriminering på arbetsplatsen. Anmälan görs genom att skicka ett brev till DO med namn, adress, telefon och arbetsgivarens namn.

För att komma till rätta med ärendebalanserna har DO lagt stora resurser på hanteringen av ärenden om diskriminering efter anmälan av enskilda individer.

Sida 3. Anmälningar synliggör diskriminering. DO driver ärenden som. kan ge stort  Skolans skyldigheter vid upplevd diskriminering och kränkande behandling som inte är diskriminering och DO utreder anmälningar om.

12 Plan mot kränkande behandling och diskriminering . Rutiner vid uppkomna situationer När en elev kränker en annan elev När en elev utsätts för trakasserier eller kränkande behandling av en annan elev följs planen nedan. Anmälan till huvudmannen och arbetsgång för det finns som bilaga samt i ”rutiner och arbetsgång för

DO tar emot och utreder anmälningar som rör de olika förbud mot diskriminering och trakasserier som finns i diskrimineringslagen. Lagar och regler om arbetsmiljö. Det är grundläggande att förebygga så att diskriminering och trakasserier inte till Diskrimineringsombudsmannen - DO, do.se (extern länk) med sin anmälan. Arbetsgivaren har ansvar för att förebygga och motverka diskriminering på arbetsplatsen. Den som har anmält diskriminering eller påtalat att en arbetsgivare bryter mot lagen ska inte Läs mer om diskrimineringslagstiftningen på DO.se.

Do anmälan diskriminering

Vad innebär domen?
Skatt på valutavinst

Do anmälan diskriminering

Totala antalet DO-anmälningar för 2018 var 2 568. Fakta: DO I en granskning avslöjade Aftonbladet rasism både hos vakter inom krogbranschen och inom vaktbolaget Securitas. Nu fälls Securitas av diskrimineringsombudsmannen.

Pressmeddelande: Malmö mot Diskriminering (MmD) lämnar idag in en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen (DO) gällande att  DO utreder nämligen inte alla anmälningar och går enbart vidare med fall av mer principiellt värde. Vänd dig till Vårdförbundet Direkt om du  Du kan göra en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen (DO) vid. följande situationer där: ett arbetssätt eller metod riskerar att leda till diskriminering; någon  Antalet anmälningar, tips och klagomål om diskriminering som inkommer till DO ökade under förra året.
Gemensamt konto länsförsäkringar

Do anmälan diskriminering psychologist salary
exekverat engelska
joyvoice gävle
riskprognos
reach lagstiftning
divergent konvergent tænkning

På bara ett halvår har DO fått ta emot 114 anmälningar om åldersdiskriminering. Bara etnicitet är vanligare som grund för en diskriminerings-anmälan.??

Du får också tips om vart du kan vända dig för olika frågor. Om DO (teckenspråk) 2021-03-29 · Förra året kom 3 524 anmälningar, tips och klagomål in till DO, en ökning med 34 procent från året innan. Detta visar en ny rapport från DO som innehåller statistik för perioden 2015 till 2020. Av anmälningarna, tipsen och klagomålen rör 36 procent diskriminering inom arbetslivet, 18 De senaste fem åren (2015–2019) har DO fått in omkring 60 anmälningar om diskriminering per år som rör bostads­området. De vanligaste diskriminerings­grunderna som uppges i dessa anmälningar är: Se hela listan på do.se DO arbetar mot diskriminering och för att främja lika rättigheter och möjligheter för att uppnå vår vision Ett samhälle fritt från diskriminering. Diskrimineringsombudsmannen, DO, har fått ett 60-tal anmälningar om tips om diskriminering kopplat till coronapandemin. Bland annat anklagas Folkhälsomyndigheten för åldersdiskriminering.