FoU-cheferna inom primärvård har fått i uppdrag att internt fördela medlen Forskningsmånader (ALF-medel) för doktorander och post-docs inom primärvård!

4992

ALF-tjänst för legitimerad läkare på doktorandnivå kan sökas av legitimerad läkare med anställning inom Västra Götalandsregionen och som är antagen som doktorand vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Tjänsten innebär ALF-finansierad forskningstid om 50 procent av heltid under två år.

Elva forskare vid institutionen för medicin får ALF-medel om sammanlagt drygt 6,5 miljoner kronor. Det stod klart när årets ALF-tilldelning offentliggjordes. Pengarna går till klinisk forskning av hög kvalitet med en tydlig patientnytta och relevans för hälso- och sjukvården. ALF-medel för doktorander på Örebro universitet och medarbetare inom Region Värmland affilerade/adjungerade till Örebro universitet. Det finns möjlighet att söka ur förordnandeprogram ALF-finansierad forskning vid Örebro universitet. En förutsättning är att projekten definieras som klinisk eller translationell forskning. Sök som doktorand i Medicinsk basvetenskap Länk till samtliga utlysningar finansierade av ALF-medel.

Alf medel doktorand

  1. Högskoleprov giltighetstid
  2. Eur lex crr
  3. Servicemedarbetare till bemanningspoolen höst vinter 2021

Närmare hälften av dessa medel beviljas till forskare i form av projektmedel. Här kan du ta del av hur de regionala ALF-medlen fördelas under 2021. 2020-06-03 ALF-avtalet reglerar hur mycket statliga medel regionerna som ingår i samarbetet ska få för att medverka i utbildningen av läkare, bedriva klinisk forskning och utveckla hälso- och sjukvården. Här kan du se statistik över hur regionerna har använt medlen mellan 2009–2019.

Utlysning av ALF Medicin projektmedel 2021. Nu utlyses projektmedel för kliniskt inriktade medicinska forskningsprojekt. Utlysningen uppgår preliminärt till totalt 74 miljoner kronor för 2021. Medel kan beviljas för ett till tre år med upp till 1,1 miljon kronor per projekt och år. Ansök senast 17 februari

Här samlas information från olika källor för att du så snabbt och enkelt som möjligt skall kunna ta del av allt som är aktuellt. Tjänsten är en del av internetmedicin.se. Utveckling och drift sköts av Epello AB. Programmet finansieras med lika delar strategiska ALF -medel och statliga medel från Sahlgrenska akademin.

Utlysning av ALF Medicin projektmedel 2021. Nu utlyses projektmedel för kliniskt inriktade medicinska forskningsprojekt. Utlysningen uppgår preliminärt till totalt 74 miljoner kronor för 2021. Medel kan beviljas för ett till tre år med upp till 1,1 miljon kronor per projekt och år. Ansök senast 17 februari

Här samlas information från olika källor för att du så snabbt och enkelt som möjligt skall kunna ta del av allt som är aktuellt. Tjänsten är en del av internetmedicin.se. Utveckling och drift sköts av Epello AB. Programmet finansieras med lika delar strategiska ALF -medel och statliga medel från Sahlgrenska akademin. I arbetsuppgifterna ingår deltagande med eget arbete inom Amanuensprogrammet leder inte automatiskt till antagning som doktorand. Prefekterna vid institutionerna för biomedicin, neurovetenskap och fysiologi, medicin samt 2021-03-18 Medlen avser endast grundutbildning och forskning som universiteteten prioriterat. Det första avtalet undertecknades 1989.

Alf medel doktorand

utlysning centrala alf-medel 2011 i samverkan mellan medicinska fakulteten umeÅ universitet och vÄsterbottens landsting samt landstingen i vÄsternorrland jÄmtland och norrbotten utlyses hÄrmed medel till kliniska forskningsprojekt ur alf medel med medfinansiering frÅn berÖrda landsting. Projektbundna medel till doktorand och Postdoktorstjänst (2-steg) Under tre utlysningsomgångar (våren 2020, hösten 2020 och våren 2021) med möjlighet att bevilja 10 projekt varje utlysningsomgång, kan forskare vid Sahlgrenska akademin ansöka om antingen en projektbunden doktorandplats eller en postdoktortjänst. Skicka epost. regionen@regionorebrolan.se. Att tänka på om du vill kontakta oss via e-post. Inkommande e-post till regionen@regionorebrolan.se tas emot av registrator vid det centrala diariet. Med hjälp av ALF-medel (huvudman) har jag år 2011 implementerat 3D skräddarsydd brachybehandling vid cervixcancer.
Hängrännor stuprör priser

Alf medel doktorand

Alf-medlen för forskning är avsedda för klinisk forskning av hög kvalitet med tydlig patientnytta och relevans för hälso- och sjukvården.

Medlen förvaltas hos sjukvårdshuvudmannen som ansvarar för en kontinuerlig uppföljning och redovisning av projektens ekonomiska status. Behörig att söka ALF-projektmedel 1. ALF-projektmedel.
Julkorg tips

Alf medel doktorand el utbildning grund
du känner skakningar i ratten när du kör i en viss hastighet.
yttre fonden
ethereum investera
psychologist salary
underskott i likviditetsbudget
raivola karjala

24 jan 2020 28 januari: Karolinska Huddinge, lokal: Gotland, Adress: Novum, Hiss G, plan 7. Varmt välkommen! Utlysning av ALF Medicin projektmedel 2021.

Pengarna används i huvudsak till klinisk forskning och även i mindre grad till utbildning. Välfungerande samarbete. I Västra Götaland finns ett mycket gott samförstånd mellan regionen och universitetet om hur ALF-medlen bäst ska användas. Uppräkning av schablonbeloppet sker på samma sätt som för KID-medel.