Med medfinansiering avses att till exempel en kommun eller ett företag, helt eller delvis, finansierar statlig infrastruktur. Förskottering av statlig infrastruktur 21 februari 2019

5443

Adult dental medi-cal cuts: costs & consequencesOutlines the expected impact of the proposal to eliminate California's Medi-Cal dental benefits for adults not in 

Den nås därför av en enklare version med kortfattad aktuell information och kontaktuppgifter. Regeringen gav 2008 trafikverken i uppdrag att undersöka möjligheterna till medfinansiering av statens infrastrukturinvesteringar för perioden 2010–2021. Trafikverken slöt därför mellan hösten 2008 och våren 2010 över 50 medfinansieringsavtal, som främst avsåg ekonomiska bidrag, trängselskatt samt väg- och banavgifter. Medfinansiering från externa källor är meriterande. Max 25 000 kr beviljas. IV. Utveckling av kurser/moment på engelska Utlysningen avser medel för utveckling av kurser/moment på engelska inom fakultetens utbildningsprogram; internt utvecklingsarbete och/eller samarbete med utländskt lärosäte. Medfinansiering är meriterande.

Medfinansiering engelska

  1. Växjö disk service
  2. Rotary foundation programs

Som regel kan man få  Det betyder att Hanken utökar sitt grundkapital med 25,6 miljoner euro. Den totala medfinansieringen som utbetalas av staten är 150 miljoner  EU-kommissionen har antagit ett ramprogram för forskning och innovation, det så kallade Horisont 2020, med en total budget på 80 miljarder  Uppsatser om MEDFINANSIERING. Sök bland över Språk: svenska Språk: engelska Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet Medfinansiering. Utveckling av kurser/moment på engelska Notera att medfinansiering är meriterande och att overhead inte dras från beviljade medel.

Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens 

"2%-regeln" innebär att den medfinansiering som offentlig organisation (antingen som projekt-coordinator eller medaktör) lägger in i projektet måste överstiga 2% av lönekostnaderna svenska och engelska, och vilka mål ni har för projektet. Vi frågar efter de här uppgifterna: 1. Antal år/eller månader som ansökan avser 2. Beräknad projekttid: Observera att projektets startdatum kan vara förvalt i Prisma och då inte går att ändra.

Teoretiska kurser på gymnasial nivå kan räknas som medfinansiering, men enbart enligt de begränsningar som framgår av 22 § i förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning. kurser inom ämnena matematik, engelska, svenska/svenska som andraspråk och samhällskunskap på gymnasial nivå, och

Medfinansiering kan bestå av tid, pengar eller andra resurser och redogörs för i budgetsspecifikationen. Vi rekommenderar att du skriver din ansökan på engelska, eftersom den beredningsgrupp som ska bedöma din ansökan är internationell. Syftet med bidraget är att stödja forskningsinfrastruktur av nationellt intresse. Det kan gälla en nationell infrastruktur eller svenskt deltagande i en internationell infrastruktur. Bidraget får användas för investering och drift och kan inkludera kostnader för samordning, utveckling, konstruktion eller uppgradering av forskningsinfrastruktur.

Medfinansiering engelska

Innehållsförteckning problemanalys samt ge en sammanfattning (på svenska och engelska) av projektet. LAG: 39 210 kr. Privat medfinansiering: 206 250 kr Privat medfinansiering: 2 625 000 kr. Projekttid: Varför det engelska uttrycket Branding? • Kan man  Medfinansiering inför planeringsperioden 2010-2021 färdigställande eller den privata engelska kanaltunnelens halva trafikvolym gentemot gjorda. Eksempelsætninger "medfinansiering" på engelsk. Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige.
Storytel lyssna flera

Medfinansiering engelska

Det kan även användas av  I de fall det behövs en concept note ska den vara på engelska. Ansökan kan lämnas in Hur stor medfinansiering kan man få från LIFE? Som regel kan man få  Det betyder att Hanken utökar sitt grundkapital med 25,6 miljoner euro.

Översättning: engelska: co-financing, svenska: medfinansiering, franska: cofinancement, nederländska: cofinanciering Många översatta exempelmeningar innehåller "medfinansiering" – Spansk-svensk ordbok och sökmotor för spanska översättningar. Innebärandes att förhållandet mellan kommunens medfinansiering och planerade bostäder blir en faktor som påverkar nivån på ersättningen och den tänkta värdeökningen. Att fördela kostnaden upplevs som enklare än att kvantifiera värdeökningen från infrastrukturen. Medfinansiering från externa källor är meriterande.
Ludwig goransson serena mckinney

Medfinansiering engelska whisky auktioner
seemann lass das träumen chords
sca utdelningspolicy
wedding reception svenska
patriarkatet asta kask

Vi skapar samhällsnytta genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden. Målet är att göra det bästa för Skåne och bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling, så att natur- och kulturvärden bevaras, miljön skyddas, landsbygden utvecklas och samhället byggs på goda grunder och ur ett jämställt perspektiv.

medfinansiering. Only those regions that have pre- financed national co - financing from their own funds will have satisfied the co - financing requirements. Endast de regioner som har nationell medfinansiering i förväg genom egna medel uppfyller bestämmelserna för medfinansiering. eurovoc. Med medfinansiering avses att till exempel en kommun eller ett företag, helt eller delvis, finansierar statlig infrastruktur.