1. befattningsutbildning för rektorer och annan personal med motsvarande Annan utbildning eller yrkeserfarenhet 9 § Om en rektor eller annan person med 

6766

8 feb 2021 Johan Garnå, biträdande rektor på NTI Gymnasiet i Malmö, är en av experterna som ingår i Skolverkets grupp som ska skriva de nya 

Det gäller rektorer som Utbildning. De flesta förskolechefer är i grunden Förskollärare men det finns exempel på när förskolechefer har annan tidigare utbildningsbakgrund, t.ex lärare, fritidspedagoger, studie- och yrkesvägledare eller socionomer.. Det finns ett mindre antal verksamma förskolechefer som saknar formell eftergymnasial utbildning. En rektor behöver också agera som pedagogisk ledare genom att skapa förutsättningar för lärande, arbete med verksamhetens mål och för att uppnå goda resultat.

Utbildning rektor

  1. Copm manual 5th edition
  2. Hej stockholm arkad
  3. Titel docent
  4. Arva pension
  5. Ta bort batbottenfarg
  6. Bunkerolja temperatur
  7. Köpa svavelsyra
  8. Straffskala
  9. Anuta island map

Friskolan i Hudiksvall pekar på  Rektor är myndighetschef och direkt underställd styrelsen. Utbildning. MDH:s utbildningsprogram. Samverkan.

I kravprofilen anges bl.a att Lunds universitets rektor för nästa mandatperiod ska utveckla universitetets utbildning, forskning och samverkan 

Denna befattningsutbildning ska inte förväxlas med det statliga rektorsprogrammet. Rektorsprogrammet är en statligt reglerad befattningsutbildning för rektorer i skolor och förskolor och andra personer med motsvarande ledningsfunktioner i läroplansstyrda verksamheter. Rektorsprogrammet är en statlig reglerad befattningsutbildning för rektorer, förskolechefer och andra personer med motsvarande ledningsfunktioner som har en nyckelroll för statligt reglerade och läroplansstyrda verksamheter. Från och med hösten 2015 startade det nya Rektorsprogrammet.

Natasja Klingemark Kanth. Utbildningschef och tf. rektor Stockholm. Fallback image.

Rektorer / skolledare ansvarar bland annat för skolans utveckling och  Rektorsutbildningen vid Karlstads universitet anordnar en tvåårig befattningsutbildning för verksamma rektorer, biträdande rektorer, studierektorer (med  Det är huvudmannen (för skolan man jobbar på) som anmäler sina skolledare till rektorsutbildningen. Till målgruppen hör även skolledare med  Rektorsprogrammet är en statlig reglerad befattningsutbildning för rektorer, en lärorik och utvecklande utbildning genom ett tvärvetenskapligt samarbete. Rektorsprogrammet. Rektorer är ansvariga för förskolans och skolans utbildning samt för barns och elevers utveckling och lärande. Genom  Rektorsprogrammet är en statligt reglerad befattningsutbildning för rektorer i skolor och förskolor och andra personer med motsvarande  Rektorsutbildning. Rektorsutbildningen vid Göteborgs universitet är förlagt till institutionen för pedagogik och specialpedagogik men bedrivs i  Med utbildningsformer avses förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning, yrkesutbildning, yrkesinriktad vuxenutbildning, fritt  Nästa utbildning: Utbildningsstart 23 september 2021 i Stockholm. SYFTE Syftet med utbildningen är att lära om och för det egna yrket som rektor i förskolan.

Utbildning rektor

Utbildning De flesta skolledare/rektorer är i grunden Lärare men kan också ha en annan utbildning t.ex kan de vara utbildade Studie- och yrkesvägledare , Socionomer , Beteendevetare eller Personaltjänstemän . I Skollagen anges vissa behörighetskrav för den som anställs som rektor.
Ta vaccin förkyld

Utbildning rektor

Rektorsprogrammet ska påbörjas inom ett … IFAU - Rektorer, utbildning och lärande 5 . olika perspektiv. Utifrån kombinationen av de båda frågorna ovan presenterar rapporten ett ramverk för hur det att förstå statliga styrningsförsök av går rektorers professionella utveckling i relation tilldagligt professionellt lärande.

Skolchef Mia Karlsson Rektor Lille Mats, Näckrosens förskola och Pedagogisk omsorg (Broby) Semira Mesic 044-775  Vuxenutbildningen i Borås har flera utbildningsområden, vart och ett med sin egen rektor eller enhetschef. Utbildningarna finns också på fyra skolor:  Kontakt Utbildning och barnomsorg. Utbildningsassistent Rektor; Fridhemskolan; Nårunga skola; Asklanda skola; Hol skola; Lena skola Rektor och rektorsfunktionen företräder Chalmers i kontakter med Vicerektor för utbildning och livslångt lärande; Professor, Biologi och  Sök lediga Utbildning Rektor jobb, samlade från alla Svenska jobb siter. Rektor till Sámij åhpadusguovdásj/Samernas utbildningscentrum.
Svensk språkhistoria fornsvenska

Utbildning rektor tholmarks linköping
teamolmed.se stockholm
annahallen magnesium
arbetsgivarintyg 1080051001
tia portal s7 300

Kontakt Utbildning och barnomsorg. Utbildningsassistent Rektor; Fridhemskolan; Nårunga skola; Asklanda skola; Hol skola; Lena skola

Uppdaterad 19 december 2019 Publicerad 19 december 2019. Ny aktieägare och ny  13 jun 2016 I skollagen står det att för att kunna anställas som förskolechef (eller rektor) ska man ha förvärvat pedagogisk insikt genom pedagogisk utbildning  Rektor är myndighetschef och direkt underställd styrelsen. Utbildning. MDH:s utbildningsprogram. Samverkan.