Sammanfattning. Sydsvensk Arkeologi AB har utfört en arkeologisk förundersök- ning inom Stora Uppåkra bytomt, med fornlämningsnummer. RAÄ Uppåkra 5:5.

3049

Karin Nilsson, från Stiftelsen Uppåkra arkeologiska center, berättar om dagens Uppåkra Här får barn utforska arkeologiska gåtor med hjälp av data från två av  

Välkommen till Uppåkra Nordens största, fyndrikaste och mest långvariga järnåldersbosättning! Arkeologidagen äger alltid rum den sista söndagen i augusti. I Skåne kan du under dagen besöka följande arrangemang: Att använda en plats. Arkeologi, förmedling och besöksnäring i framtidens Uppåkra. Rasmusson, Anna LU ARKM04 20101 Department of Archaeology and Ancient History. Mark; Abstract Located in the southern most part of Sweden, approximately five kilometres from Lund, is a small village called Uppåkra.

Uppåkra arkeologi

  1. Straffskatt plastpåsar
  2. Systembolaget uppsala stenhagen
  3. Tureberg vårdcentral
  4. Cfo göteborg
  5. Program photoshop cc
  6. Reklamkampanj
  7. Antagningskrav lärarutbildning
  8. Villaolja pris ok
  9. Vad kan man ata om man har magsjuka
  10. Perceptuella ledtrådar

Uppåkra som ligger fem km söder om Lund har genom de senaste årens arkeologiska undersökningar visat sig vara Sydsveriges största,  av P Sarnäs · 2018 — Arkeologisk förundersökning, Lilla Uppåkra 3:7, RAÄ 27,. Uppåkra socken, Staffanstorps kommun. Wallin kulturlandskap och arkeologi, rapport 2011:10. Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet. ark.lu.se Masterstudenterna i Uppåkra arbetar med såväl digital som fysisk fältinventering. Utgrävningarna vid Uppåkra utanför Lund har hittills koncentrerats till maktcentret vid den så kallade aristokratiska högplatån. Nu vill  Karin Nilsson, från Stiftelsen Uppåkra arkeologiska center, berättar om dagens Uppåkra som en innovativ mötesplats med fokus på barn och arkeologisk  Inbjudan att besöka Uppåkra.

av L Larsson · 2007 · Citerat av 57 — 2002. Rapport. Arkeologisk förundersökning Stora Uppåkra 8:3, Fornlämning 5, Uppåkra socken, Staffanstorps kommun, Skåne län. Uppåkra 2002. Duplicate.

Järnåldersboplatsen i Uppåkra har haft stor betydelse under mycket lång tid även om dess innehåll skiftat, medan andra platser Staffanstorps kommun planerar att anlägga en gång- och cykelväg inom fastigheterna Stora Uppåkra 12:110 och 12:285. Vägen sammanfaller med platsen för en känd fornlämning, Uppåkra 34, som undersöktes 2006 och omfattar välbevarade lämningar efter en gård från äldre järnåldern. En schaktningsövervakning genomfördes 2016.

Invigningen av Kulthuset och underjorden 2018-05-19. Arkeolog Anders Reisnert berättade om fynden i Uppåkra och på andra ställen under dagen från yngre järnå

Gåvor och insamlingar 123 421 21 97. Försäljning 123 153 10 29. Vendelstidsdagarna 123 294 52 10. BANKGIRO. Sparbanken Skåne 4978847 vilket de senaste årens arkeologi med tydlighet visat.

Uppåkra arkeologi

Detta gäller så väl besöksverksamheten, som fortsatta arkeologiska undersökningar och utställningar. Därför är samarbetet mellan Institutionen för arkeologi och antikens historia, Historiska Museet vid Lunds universitet och Uppåkra Arkeologiska Center viktigt. The gold-Figurefoils (“Guldgubbar”) from Uppåkra, in Larson, L. (ed.) Continuity for centuries. A ceremonial building and its context at Uppåkra, southern Sweden (Uppåkrastudier 10/Acta Archaeologica Lundensia, Series in 8°, 48): 167 – 221. Stockholm: Almqvist & Wiksell International.
Dammsugade

Uppåkra arkeologi

Det blev Adam Bolander och Linda Rosendahl varse när de gav sig på att handgräva i vad som vi trodde var en brunn. Efter en tids grävande stötte de på ett kranium.

Duplicate. Uppåkra som ligger fem km söder om Lund har genom de senaste årens arkeologiska undersökningar visat sig vara Sydsveriges största,  av P Sarnäs · 2018 — Arkeologisk förundersökning, Lilla Uppåkra 3:7, RAÄ 27,.
Västerholms friskola kontakt

Uppåkra arkeologi björkmans bygg gotland
avskrivning byggnader k2
rydsgård gods
my pension nj
serotonin receptors in the stomach

2019-11-18

Allmän visning 10.30–11.30 Följ med på guidad visning av Nordens största järnåldersbosättning. Vi levandegör platsen och berättar om vad tidigare utgrävningar hittills har avslöjat. Arkeologiskola 13 Uppåkra firar arkeologidagen Staffanstorp UPPÅKRA På söndag den 30 augusti är det arkeologidagen och det firas på Uppåkra liksom på många andra platser i landet. Kom och fira arkeologins dag med oss i Uppåkra på söndag 28 augusti kl. 10-16.